Gasnätet

Gasnätet i sydvästra Sverige

Gashatt, gasnät, gasinfrastruktur 

Swedegas driver gasnätet i Sydvästsverige, det vill säga det svenska stamnätet för gas. Swedegas ansvarar för drift, underhåll och för att säkerheten håller högsta möjliga nivå. Om tillförseln av gas till den svenska marknaden påverkas är Swedegas ansvarig för att informera om detta.