Gas

Tystare och renare bilar och bussar

Fordonsgas består av naturgas, biogas eller en kombination av båda. Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas och cirka 25 procent lägre med naturgas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av hälsoskadliga kväveoxider och partiklar.

Gasen komprimeras till högt tryck, cirka 200 bar, innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. I slutet av 2017 fanns det drygt 55 100 gasfordon i Sverige. Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas.

Ända sedan 1990-talet har flera städer valt att satsa på gasdrivna bussar istället för dieseldrivna för att på så sätt skapa en tystare och renare stadsmiljö. Idag finns det omkring 2 500 gasdrivna bussar i landet.

Hög andel biogas i fordonsgasen

Eftersom både naturgas och biogas består mestadels av metan så kan samma distributionssystem och tankstationer användas. Naturgasen har på så sätt banat väg för biogasen och sedan 2008 har fordonsgasen som sålts i Sverige bestått av mer än 50 procent biogas och 2017 uppgick andelen biogas till 86 procent. Potentialen för biogasproduktion i Sverige är god, vilket gör att biogas kan bidra till att Sverige uppnår målet om en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

Exempel på två fordonsgasaktörer

FordonsGas Sverige, en av Swedegas kunder, säljer svanenmärkt fordonsgas, världens första miljömärkta bilbränsle. Företaget säljer också flytande fordonsgas samt bygger och driver gastankställen i södra och västra Sverige. FordonsGas driver mer än 40 gastankstationer, förser tre bussdepåer med gas inom kollektivtrafiken samt har två tankställen för flytande fordonsgas.

Skånetrafiken har kört med naturgasdrivna bussar sedan 1993. Det innebar att bussarna blev både tystare och renare. Tack vare naturgasen och gasnätet har man kunnat gå vidare och blanda in biogas. Sedan december 2015  är alla stadsbussar fossilfria och målet är att regionbussarna ska vara det 2018.

Miljövänligare bränsle

En gasbil släpper ut 40 procent mindre koldioxid än en miljödieselbil.