Gas

Fler jobb med miljövänligare energi

Många företag har valt naturgas, som energikälla eller råvara. Bara i Syd- och Västsverige har företag som använder naturgas tryggat närmare 15000 jobb i regionen, direkt och indirekt. Om företag i fler delar av landet – från LKAB i Kiruna till industrier i Bergslagen och Mälardalen – får samma tillgång till gas i stor skala stärks deras konkurrenskraft och de kan anställa fler. Dessutom når företagen sina miljömål snabbare. 

            Naturgas fler jobb

5 mdkr i BRP

Företagen som använder naturgas i sin tillverkning - ofta som nödvändig råvara - bidrar med över 5 miljarder kronor till bruttoregionalprodukten (BRP) i Sydvästsverige.