Om oss

Hantering av personuppgifter

Med anledning av dataskyddsförordningens ((EU) 2016/679, dvs GDPR) ikraftträdande den 25 maj 2018 vill Swedegas informera om vår behandling av personuppgifter. 

Insamling av uppgifter vid besök på Swedegas webbplatser

Vid besök på Swedegas webbplatser hämtas och lagras information från webbläsare, vanligtvis i form av cookies, för att optimera både funktion och upplevelse av webbsidan. Informationen består i regel av webbplatsbesökarens preferenser samt information om från vilken enhet besöket sker i form av IP-adress. Däremot identifieras inte besökaren. Även om någon identifiering inte sker krävs ett uttryckligt och informerat samtycke från webbplatsbesökaren för att Swedegas ska få använda sig av cookies. Om besökaren på webbplatsen har tillhandahållit ett sådant samtycke utgör det den lagliga grunden för en sådan behandling. Webbplatsbesökaren kan när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.

Det kan förekomma länkar på Swedegas webbplatser som länkar till externa sidor. Swedegas är inte ansvarig för innehåll eller hantering av personuppgifter på sådana sidor.

Utskick till intressenter

Swedegas har ett register över företrädare för organisationer och företag som vi bedömt är intresserade av att få information från oss om seminarier och event. Uppgifterna kan vi ha fått direkt från personen eller hämtat från exempelvis företags och organisationers webbplatser. Registret är excelbaserat och kan innehålla uppgifter om

  • intressentgrupp (namn på t.ex. företag eller organisation)
  • för- och efternamn
  • e-postadress
  • titel
  • personligt telefonnummer

Vid utskick informeras mottagarna om varför de får inbjudan samt att de kan avregistrera sig för fortsatta utskick. Inför varje utskick granskas registret för att säkerställa att ingen som avböjt flera utskick finns med, samt att nya intressenter som bedöms kunna vara intresserade inkluderas. Uppgifterna sparas så länge de bedöms vara relevanta.

Kontakter med allmänheten/privatpersoner

Allmänheten/privatpersoner kontaktar ibland Swedegas. I sådana fall kan personen bli ombedd att lämna namn och telefonnummer. Dessa uppgifter kan komma att sparas under den tid som ärendet behandlas.

Hantering av e-post

Swedegas bedömning är att de som skickar e-post till någon av våra medarbetare eller funktioner, gör det för att kunna bli kontaktade av oss. Av den anledningen har Swedegas skäl för att spara uppgifterna. Swedegas vill uppmärksamma att fler personuppgifter än nödvändigt inte bör inkluderas i e-post.

Kameraövervakning

Swedegas kameraövervakar vissa stationsområden. Kameraövervakningen sker endast på inhägnat område dit allmänheten inte har tillträde. Områden som övervakas är skyltade. Övervakningen spelas in på videoserver, men raderas automatiskt efterhand som hårddiskens utrymme är fullt.

Om Swedegas hantering av personuppgifter

Swedegas respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Det innebär bland annat att Swedegas vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som bedöms nödvändiga för att skydda personuppgifterna samt att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när extern part utför någon typ av behandling av personuppgifterna.

Har du frågor om Swedegas hantering av personuppgifter, hör av dig till oss via info@swedegas.se.