Gas

Rent och effektivt bränsle

Naturgas är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas släpper ut 25 procent mindre koldioxid jämfört med olja och 40 procent jämfört med kol.

Bilar som drivs med gas släpper ut 40 procent mindre koldioxid än en miljödiesel. Fordonsgasen består av naturgas blandat med biogas.

Genom att gå över till flytande naturgas kan sjöfarten helt slippa den svavelhaltiga tjockoljan. Det innebär inga utsläpp av partiklar och svavel samt mycket små utsläpp av kväveoxid.

Tack vare den höga verkningsgraden är kraftvärmeverk som drivs med naturgas högeffektiva. Gasen ger en ren låga utan partiklar och sot. Det är bra för arbetsmiljön och för utrustningen.

Många industrier väljer naturgas för att snabbare nå sina miljömål.

Naturgasen transporteras säkert och miljövänligt. Under alla år som naturgasen funnits i Sverige har inga olyckor skett. Ledningarna är nergrävda under jord, och marken ovan kan brukas som vanligt.

Fördelar med naturgas

•    Betydligt lägre utsläpp av
     koldioxid och kväveoxid än olja
     och kol
•    Inga utsläpp av svavel och   
     tungmetaller
•    Förorenar inte närmiljön med   
     utsläpp av sot eller stoft
•    Hög verkningsgrad
•    Lättreglerad
•    Enkel att hantera