Gas

Fakta om naturgas

Naturgasen bildades för miljontals år sedan från växt- och djurriket. Organismer bröts ner och omvandlades till kol, olja och naturgas. Den lätta gasen sökte sig uppåt genom jordlagren och samlades i stora underjordiska fickor. De nu kända fyndigheterna av naturgas uppgår till flera tusen miljarder kubikmeter och beräknas räcka i minst 60 år.

  • Naturgas består till största delen av metan
  • Den är färglös, gift- och luktfri
  • En normalkubikmeter naturgas innehåller cirka 11 kWh
  • Stora naturgaskällor finns i bland annat Danmark, Norge och Ryssland
  • Den gas som används i Sverige kommer framför allt från den danska delen av Nordsjön
  • Gasen transporteras via en ledning som går under mark från Dragör i Danmark till Stenungsund

  kemisk sammansättning naturgas

Naturgasens ursprung

naturgaskälla