Gas

Naturgas för den svenska marknaden

Naturgas, biogas, gas, gasinfrastruktur

Många svenska företag har de senaste åren växlat över från kol och olja till naturgas. Det har gett lägre utsläpp av koldioxid och inga utsläpp av svavel, tungmetaller och stoft. Detta har varit en förutsättning för företagen att snabbare nå sina miljömål.

En stor del av den naturgas som används i Sverige går till industrin. Gasen används också vid de högeffektiva kraftvärmeverken i Göteborg och Malmö som producerar el och värme. Dessutom används naturgas för att driva personbilar och går då under namnet fordonsgas.

Naturgas introducerades i Sverige 1985 och transporteras hit via en ledning från Danmark som fortsätter upp längs den svenska västkusten. Det svenska gasnätet ligger under mark och kan också användas för transport av biogas.