Gas

Standard för gaskvalitet i EU

Avregleringen inom EU för en öppnare marknad, nya punkter för tillförsel samt minskande produktion från gamla källor påverkar gasmarknaden i hela Europa. Länderna påverkas på olika sätt av EU:s standardiseringsarbete beroende på hur tidigare regelverk varit utformade och graden av förändring av gasen. Standardiseringen av gaskvalitet ligger hos den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (European Committee for Standardization). Detta arbete pågår.