Gas

Gaskvaliteten följs noggrant

Gaskvalitet, Gaslåga, Quality Tracker, QT

 

Naturgasen till Sverige kommer från en enda tillförselpunkt, Dragör i Danmark. Dessutom tillförs biogas vid två tillförselpunkter, Vessige Biogas i Halland och Jordberga i Trelleborg.

Hittills har nästan all naturgas i det svenska systemet sitt ursprung i de danska gasfälten i Nordsjön. Därmed har gaskvaliteten hållits på en jämn nivå. Värmevärdet, det vill säga hur stor energi som utvecklas vid förbränning, har varit mycket stabilt.

Under senare år har gasens sammansättning varierat något på grund av ökad inmatning av gas från Tyskland till det danska systemet och att gaskvaliteten på gasen i danska Nordsjön har förändrats.

Mer förnybar biogas i stamnätet

Swedegas och andra aktörer på gasmarknaden har som mål att allt mer förnybar biogas ska matas in på stamnätet för gas. Med mer biogas och gas från andra delar av Europa kan värmevärdet på gasen i systemet komma att variera. För att hantera detta har branschen enats om gemensamma regler för hur värmevärdet bestäms. Detta görs nu med ett beräkningssystem - Quality Tracker - som implementerades för stamnätet i december 2016. Metoden granskas och utvärderas löpande.

Följer gasen och värmevärdet

Med hjälp av Quality Tracker kan gasen följas i stamnätet och värmevärdet kan mätas vid varje enskild uttagspunkt. Systemet erbjuder tjänster som gör det möjligt för kunder att optimera sin energianvändning och möjliggör goda uppföljningsmöjligheter för Energimyndighetens krav på kontroll av försörjningstrygghet.

Gaskvalitet

Uttrycket ”gaskvalitet” är ett begrepp som används när det egentligen är gasens sammansättning som avses. En viktig parameter är gasens värmevärde. Gaskvalitet handlar alltså inte om att gasens kvalitet är bra eller dålig.

Statistik över gaskvalitet

Månad

Gasdygn

Gassammansättning