Gas

Förbättrade förutsättningar för biogas

Både naturgas och biogas består av metan och kan därför transporteras samtidigt i samma infrastruktur och användas för samma ändamål. Ska biogasmarknaden växa är den beroende av en utvecklad infrastruktur för gas. Tillgång till ledningsnät för gas innebär tillförlitlig avsättning för biogasen, tillgång till en större marknad samt miljövänlig och energieffektiv transport av gas. Detta möjliggör en mer flexibel och lönsam biogasproduktion.

Två stora anläggningar för biogasproduktion, GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne togs i drift under 2014. Båda anläggningarna är anslutna till Swedegas gasnät, vilket är en förutsättning för att biogasen ska nå en större marknad.

 

Möjligheter för biogasproducenter

Swedegas vill öka mängden biogas i gasnätet och underlätta för biogasproducenter att få tillgång till en effektiv distribution och nå en större marknad. 

Vill du förutsättningslöst diskutera möjligheter för din verksamhet, befintlig eller planerad, kontakta oss gärna!