Gas

En nationell biogasstrategi med åtgärder längs hela värdekedjan

I det första förslaget till nationell biogasstrategi föreslås ett mål på 15 terrawattimmar biogas till 2030 samt en rad prioriterade styrmedel och åtgärder. Strategin togs fram i ett unikt och brett samarbete mellan ledande företrädare för produktion, distribution och användning av biogas. Den lanserades 1 december 2015.

En satsning på biogas är en satsning på ett fossilfritt Sverige och en fossiloberoende fordonsflotta. Det är också en satsning på utveckling av en ny industrigren för Sverige där innovationer och miljöteknik skapar gröna jobb, nya exportmöjligheter och gör att Sverige tar täten i klimatarbetet.

Biogasen är en unik resurs. Den bidrar till att vi kan uppfylla flera av de svenska miljömålen och att målsättningar inom klimatpolitik, energipolitik, landsbygdspolitik etc, möts.

Trots lokala och regionala initiativ, nya tekniker och lösningar har biogasmarknaden mattats av. Delvis på grund av låga oljepriser, men framför allt på grund av brist på politiska besked om de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna.

Det är dags för en politisk kraftsamling på nationell nivå där riksdag och regering tar ett gemensamt grepp om den fantastiska resurs som biogasen utgör.

Branschens förslag innehåller strategi med mål och konkreta förslag på åtgärder och styrmedel utifrån biogasens hela värdekedja: produktion – distribution – användning.

Första förslaget till strategin i sin helhet kan du ladda ner här.
En kortare version finns här.

Strategin presenterades på ett seminarium 1 december 2015 - läs mer här!

Läs också debattartikeln som publicerades i Dagens Samhälle 1 december 2015.