Gas

Nationell biogasstrategi 2.0 – visar vägen till mer biogas för miljön och klimatet

Biogasen är viktigare än någonsin. Den är en del av ett slutet kretslopp där avfall i form av matrester och avloppsvatten och restprodukter från skog och industri blir till förnybara drivmedel, el, värme, bränsle och råvara till industrin samt växtnäring.

Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken och avgörande för att nå Sveriges miljö- och klimatmål. Och det börjar bli bråttom: För att nå användningsmålet på 15 TWh 2030 behöver långsiktiga villkor vara på plats senast 2021.

I regeringens budget aviserades en ny biogasutredning. I väntan på utredningen presenterades den 12 april 2018 ett uppdaterat förslag till Nationell biogasstrategi.

Här kan du ladda ner Nationell biogasstrategi 2.0 i sin helhet.

Det finns även en kortversion av Nationell biogasstrategi 2.0 att ladda ner här.

Läs också branschens gemensamma debattartikel Svensk biogas värd 30 miljarder.

Ett första förslag 2015

Projektet Nationellt biogasarbete startades 2014. En av de viktigaste uppgifterna var att ta fram ett förslag till en nationell biogasstrategi. Detta skedde i nära samarbete med branschen och Energigas Sveriges medlemsråd. Förslaget lanserades i december 2015 och i förslaget specificeras ett nationellt mål för användning om totalt 15 TWh biogas till år 2030 – 12 TWh till transportsektorn och 3 TWh till industrin.

mål för användning av biogas 2030

Men mycket har hänt sedan dess

Sedan december 2015 har mycket hänt. Bland annat har riksdagen beslutat om ett nytt klimatpolitiskt ramverk och regeringen har aviserat att en ny biogasutredning ska göras. Därför har branschen uppdaterat förslaget till biogasstrategi. Men fokus är fortfarande på hur vi ska uppnå 15 TWh biogasanvändning år 2030. I april 2018 presenteras den reviderade strategin.

Bred samverkan

Projektet är ett samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Svensk Biogas samt Öresundskraft.

Förslag till Nationell biogasstrategi 2.0

Läs om hur branschen vill att biogasen utvecklas i Sverige fram till 2030.

 Nationell biogasstrategi 2.0