Gas

LNG - flytande naturgas

LNG sjöfart

Flytande naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas), är naturgas som har kylts ner till vätska och därmed minskat i volym mer än 600 gånger. Tekniken för att framställa LNG har funnits länge, men på senare år har intresset ökat enormt, mycket tack vare en ökad medvetenhet om miljönyttan och sänkta världsmarknadspriser.

Naturgasen tar betydligt mindre plats när den lagras i vätskeform. Därför kan LNG ersätta tjockolja som drivmedel inom sjöfart och diesel till tunga fordon. Utsläppen av svavel minskar med 99 procent vid övergång från tjockolja till LNG.