Gas

Gasen i din vardag – från kafferostning till målarfärg

Mycket av det vi använder i vardagen tillverkas med hjälp av gas. Den används både som energikälla och råvara. Naturgasen har särskilt stor betydelse för företag som tidigare använt olja. Med gas har de fått effektivare och renare processer – läs om några av dem här nedan.

I takt med att produktionen av biogas ökar och nya lösningar för effektiv distribution utvecklas, kan den ersätta naturgasen eftersom båda är metangas och kan användas för samma ändamål.

Gas finns även i flytande form, så kallad LNG (flytande naturgas) och LBG (flytande biogas).

Här kan du läsa om några företag som valt att använda gas.

 

 

Gas till Perstorp Oxo Stenungsund

Perstorp Oxo AB

En nödvändig råvara

För Perstorp Oxo i Stenungsund är naturgasen en nödvändig råvara – det är kolatomen i gasen man vill åt. Den används för att tillverka kemiska mellanprodukter till plast-, färg- och lackindustrin.

Naturgasen levereras i gasledning direkt in i fabriken. Före 2004, då gasledningen fram till Stenungsund blev klar, var man beroende av oljeleveranser med båt. Det handlade om 60 000 ton olja per år som fraktades med tankfartyg genom den bohuslänska skärgården till hamnen i Stenungsund. Med naturgasen slipper man belasta miljön med tankbåtstrafik eller riskera utsläpp om något skulle hända på vägen.

Eftersom naturgas är mycket renare än olja har även antalet reningssteg i produktionsprocessen minskat och arbetsmiljön har förbättrats. Dessutom har utsläppen av svavel och tungmetaller minskat till nära noll.

 

Estrella AB

En lönsam investering

Estrellas chipsfritöser värms upp av två pannor som sedan 2008 eldas med naturgas. Tidigare användes olja som bränsle, vilket innebar både stora miljöutsläpp, sämre arbetsmiljö och mycket underhåll i anläggningen.

Miljöaspekten var avgörande när Estrella i samarbete med Göteborg Energi fick naturgas till fabriken – men också att investeringen höll ekonomiskt. Resultatet blev att koldioxidutsläppen minskade med 33 procent och underhållskostnaderna gick ner rejält. Även kväveoxidutsläppen minskade och utsläppen av svavel och partiklar är nästan borta. Arbetsmiljön blev mycket renare när man slapp hålla på med oljan. För Estrella var det en lönsam investering.

En annan stor fördel som Estrella ser med naturgasen att den på sikt kan ersättas med biogas.

 

Höganäs AB

Energikrävande produktion

Höganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver. Med naturgas som bränsle har företaget optimerat de energikrävande processer som förvandlar metallskrot och järnmalm till rent metallpulver.

Eftersom produktionsprocessen kräver extremt hög värme är naturgasen överlägsen andra energislag. Att gasens förbränning är effektiv och lätt att styra gör dessutom att energiförbrukningen minskat, räknat i naturgasanvändning per ton producerad produkt. Restvärmen från ugnarna distribueras till kommunens fjärrvärmenät.

När Höganäs gick över till naturgas ledde det till både bättre arbetsförhållanden, lägre underhållskostnader och färre produktionsstörningar. Med naturgasen minskade också utsläppen av svavel, stoft, kväveoxid och koldioxid.