december 2021
13 12 2021

Göteborg ett steg närmare att bli nav för transport av infångad koldioxid

Energimyndigheten har beviljat delfinansiering av samverkansprojektet CinfraCap. Det betyder att regionen är ett steg närmare en gemensam infrastruktur för infångad koldioxid i Göteborgs Hamn.

Läs hela artikeln
07 12 2021

Vätgasstrategi med angelägna prioriteringar – nätutbyggnaden för långsam

Energimyndighetens förslag till nationell strategi pekar tydligt ut vätgasens viktiga roll, men saknar tillräcklig ambition vad gäller utbyggnad av nödvändig, ny infrastruktur för distribution av vätgas. Detta trots att vätgasinfrastruktur framhålls i strategin som det mest kostnadseffektiva sättet att transportera energi, redan vid ganska låga volymer. Nu krävs skyndsam nationell planering för att möta industrins och transportsektorns behov och för att Sverige ska hålla samma tempo som övriga Europa.

Läs hela artikeln
juni 2021
28 06 2021

Stort behov av lagstiftning för att stimulera utbyggnad av vätgas som en del i att nå klimatmålen

I förra veckan publicerade konsortiet Gas for Climate ett policydokument för lagstiftning kring vätgas. Denna rapport samlar visionen för oss och 10 andra europeiska transmissionsnätsoperatörer om hur lagstiftning i EU kan bidra till att skapa en särskild vätgasinfrastruktur i Europa.

Läs hela artikeln
23 06 2021

Pressmeddelande: Ny rapport visar att Sverige står inför en omfattande utbyggnad av infrastruktur för vätgas för att nå klimatmålen

För att klara industrins och transportsektorns omställning behöver Sverige bygga en helt ny infrastruktur för vätgas. I rapporten ”The role of gas and gas infrastructure in Swedish decarbonisation pathways 2020-2045” som lanserades vid ett webbinarium med Energiforsk säger författarna att detta kan vara en av de största infrastruktursatsningarna som Sverige någonsin stått inför.

Läs hela artikeln
maj 2021
05 05 2021

Nordion Energi satsar på elnät i Falköping

Nordion Energi och Solör har idag slutfört förhandlingarna kring Falbygdens Energi.

Läs hela artikeln
april 2021
27 04 2021

Stora vinster med samverkan kring CCS visar förstudie från CinfraCap

Genom samverkan kan Göteborgsregionens företag nå klimatmålen snabbare, men det kommer att innebära investeringar i mångmiljardklassen. Det visar den förstudie som CinfraCap nu presenterat om en gemensam infrastruktur för transport av koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning.

Läs hela artikeln
13 04 2021

Pressmeddelande: Gemensam europeisk vision för vätgasinfrastruktur knyter ihop 21 länder

En ny rapport presenterar en gemensam europeisk vision för en 39 700 km lång vätgasledning i 21 länder.

Läs hela artikeln
07 04 2021

Solör Bioenergi tar över verksamheten för fjärrvärme och stadsnät i Falbygdens Energi

Under maj månad sker det en förändring i Falbygdens Energi

Läs hela artikeln
februari 2021
01 02 2021

Falbygdens Energi blir en del av Nordion Energi

Energiinfrastrukturbolaget Nordion Energi har förvärvat Falbygdens Energi. Tillsammans vill bolagen fortsatt satsa på att utveckla ett hållbart och flexibelt energisystem, rustat för framtiden.

Läs hela artikeln
januari 2021
26 01 2021

Pressmeddelande: Nödvändigt att införa mål för förnybar gas för att uppnå de europeiska klimatmålen, menar nytt policydokument från Gas for Climate

Gas for Climate förespråkar i ett nytt policydokument att elva procent av all gas som förbrukas i EU ska vara förnybar till år 2030. Målet stöds av två delmål om åtta procent hållbar biogas och tre procent förnybar vätgas och bör införas i EU:s direktiv om förnybar energi, RED-direktivet.

Läs hela artikeln
21 01 2021

Särskilt yttrande – Fossilfritt Sveriges förslag till vätgasstrategi

Fossilfritt Sverige har idag presenterat ett förslag till nationell vätgasstrategi. Nordion Energis VD Hans Kreisel har deltagit i arbetet.

Läs hela artikeln