oktober 2019
18 10 2019

Regeringsbeslut riskerar att bromsa omställning från fossila till förnybara bränslen för sjöfarten

Regeringen har sagt nej till Swedegas ansökan om att ansluta en anläggning för flytande gas i Göteborgs hamn till stamnätet för gas. Vi tycker att det är ett olyckligt beslut då det riskerar att begränsa tillgången till gas för rederier som ställer om från oljebaserade till mer miljö- och klimatvänliga fartygsbränslen. Gas som fartygsbränsle minimerar de hälsofarliga utsläppen av svavel, kväve och partiklar samt minskar utsläppen av koldioxid, och är därför ett attraktivt alternativ till dagens bränslen.

Läs hela artikeln
14 10 2019

Gasbarometern: Relativt stabil andel biogas i näten

Under de två första kvartalen av 2019 har andelen biogas i nätet sjunkit något men håller sig ganska stabil sett över en ettårsperiod.

Läs hela artikeln
juni 2019
13 06 2019

Ökad produktion av förnybara drivmedel med ny vätgasanläggning ansluten till Swedegas gasnät

Med en ny vätgasanläggning i Göteborg – som igår invigdes av energiminister Anders Ygeman – ökar Preem sin produktion av förnybara drivmedel. För att klara det är anläggningen ansluten till Swedegas stamnät för gas. – Att stödja transportsektorns omställning till förnybara bränslen är ett av våra viktigaste uppdrag, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Läs hela artikeln
03 06 2019

Nytt avtal mellan Swedegas och FordonsGas – flytande biogas ger Göteborgs sjöfart klimatfördelar

Nu blir det enklare för sjöfarten att bunkra flytande biogas, LBG, i Göteborgs hamn. Ett nytt avtal mellan FordonsGas och Swedegas säkrar tillgången till det förnybara bränslet – något som efterfrågas av både rederier och deras kunder.

Läs hela artikeln
maj 2019
21 05 2019

Goda resultat redovisas i ny hållbarhetsrapport

Ett bra år där vi lyckats väl inom prioriterade områden. Så kan Swedegas hållbarhetsarbete för 2018 sammanfattas, som nu presenteras i en ny rapport.

Läs hela artikeln
07 05 2019

Swedegas stärker sin organisation – Peter Blomberg tillträder ny tjänst inom LNG/LBG och innovation

Peter Blomberg har tillträtt en ny chefstjänst inom affärsutveckling och innovation på Swedegas, med fokus på flytande natur- och biogas (LNG/LBG). – Det ska bli spännande att använda mina erfarenheter och kunskaper inom Swedegas och vara med och säkerställa att gasinfrastrukturen blir en del av lösningen i omställningen till mer förnybar energi, säger Peter Blomberg.

Läs hela artikeln
april 2019
01 04 2019

Gemensam gasmarknad i Sverige och Danmark från 1 april

En större marknad och ännu högre leveranssäkerhet. Det är verklighet från 1 april, då svenska Swedegas och danska Energinet integrerar marknaderna för gas. – Genom att slå ihop den danska och svenska gasmarknaden ökar effektiviteten och slutkunderna får möjlighet att välja mellan fler leverantörer, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Läs hela artikeln
mars 2019
12 03 2019

Skatteökning på kraftvärme motverkar omställningen

Gasbranschen har reagerat kraftigt på regeringens förslagna skattehöjning på kraftvärmen – den motverkar den pågående omställningen av energisystemet. I sitt remissvar på finansdepartementets promemoria ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik” begär branschorganisationen Energigas Sverige att kraftvärmens förutsättningar och behov av nya styrmedel utreds.

Läs hela artikeln
06 03 2019

Gasbarometern 2018 – fördubbling av andelen biogas i gasnätet!

Biogasen har utvecklats mycket starkt i Västsverige under 2018. Andelen biogas i Swedegas stamnät ökade från 10 till 20 procent! Många företag och privatpersoner har alltså aktivt valt biogas för att man vill bidra till ett mer hållbart samhälle. – Vi är väldigt glada över den positiva utvecklingen. För att den ska hålla i sig måste dock politiken ge biogasen långsiktiga och goda förutsättningar för att växa, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Läs hela artikeln
februari 2019
27 02 2019

473 procents ökning är en straffskatt på biogasen

Regeringen med stödpartierna C och L chockhöjer skatten på naturgas för kraftvärme. Höjningen är från 52 till 289 kronor mer per megawattimme. Denna energipolitik främjar inte ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt energisystem, skriver Johan Zettergren, vd Swedegas, tillsammans med Kenneth Andersson, vd Weum, Alf Engqvist, vd Göteborg Energi, Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige AB och Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, i en debattartikel i GT 26 februari.

Läs hela artikeln
januari 2019
25 01 2019

Ännu ett år som säker och engagerande arbetsplats

– På Swedegas finns inget viktigare än medarbetarnas säkerhet och hälsa. Därför känns det bra att även 2018 var ett år helt utan personskador, säger Malin Augustsson, samordnare för säkerhet, hälsa och miljö.

Läs hela artikeln
24 01 2019

Allt mer samarbete på den europeiska energimarknaden

En ny ledning, som möjliggör leverans av norsk gas genom Danmark till Polen och andra länder i regionen, är ytterligare ett steg i en allt mer integrerad energimarknad i Europa.

Läs hela artikeln