december 2017
21 12 2017

Preem ansluter till Swedegas stamnät för gas - ökar produktionen av förnybara drivmedel

Transportsektorn står inför stora utmaningar i sin omställning till mer förnybara bränslen. Nu tas första spadtaget för att ansluta Preems raffinaderi i Göteborg till stamnätet för gas – en anslutning som gör det möjligt att öka produktionen av förnybara drivmedel.

Läs hela artikeln
01 12 2017

Låt Gotland lagra överskott på el som gas

Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind- och solkraft gör Gotland mycket intressant för en anläggning där elöverskott omvandlas till gas. Rätt använd kan tekniken leda till att ön blir ett internationellt föredöme när det gäller lokala energisystem baserade på förnybara energikällor, skriver ett flertal debattörer.

Läs hela artikeln
oktober 2017
09 10 2017

Swedegas ledningssystem miljö- och kvalitetscertifierat

Nu är Swedegas även miljöcertifierat enligt ISO14001:2015. De tidigare kvalitets- och arbetsmiljöcertifieringarna är dessutom uppgraderade.

Läs hela artikeln
september 2017
11 09 2017

Framtidens energiomställning kräver gaskraft

Utmaningen i ett förnybart energisystem handlar om att kunna lagra och effektivt balansera systemet. För att klara det måste vi ta tillvara de möjligheter som gasen kan erbjuda, skriver tre branschföreträdare.

Läs hela artikeln
05 09 2017

Sverige och Danmark på väg mot en harmoniserad gasmarknad

Visionen om en mer harmoniserad gasmarknad för Sverige och Danmark förväntas bli realitet inom något år. De nationella gasnätsoperatörerna Swedegas och Energinet tar nu ett steg vidare i detta arbete genom att initiera ett projekt som ska ge svar hur detta bäst kan genomföras. Ökad leveranssäkerhet och fler aktörer på marknaden är några av de förväntade vinsterna.

Läs hela artikeln
augusti 2017
23 08 2017

Swedegas på Donsö Shipping Meet 5-6 september

Möt Swedegas på Donsö i Göteborgs södra skärgård under ett av den maritima branschens största event – Donsö Shipping Meet 5-6 september

Läs hela artikeln
juli 2017
03 07 2017

Swedegas investerar i LNG-infrastruktur i Göteborgs Hamn

Swedegas investerar i ny LNG-infrastruktur i Göteborgs Hamn för att primärt möta sjöfartens behov av miljövänligare bränsle. Anläggningen är den första för LNG i Göteborg, Nordens största hamn, och gör det möjligt för fartyg att bunkra LNG i hamnen – samtidigt som de lastar och lossar vid kaj. Den beräknas vara i drift under 2018.

Läs hela artikeln
juni 2017
22 06 2017

Green Gas Initiative – andelen biogas i gasnäten ökade med 50 procent på tre år

Under 2016 matades sammanlagt 11 TWh biogas in på gasnäten som ägs av de sju medlemmarna i det europeiska nätverket Green Gas Initiative. Det är en ökning med 50 procent de senaste tre åren.

Läs hela artikeln
08 06 2017

Ökad produktion av gröna drivmedel möjlig med ny anslutning till Swedegas gasnät

Preem bygger en ny vätgasanläggning vid sitt svenska raffinaderi i Göteborg för att öka produktionen av förnybara drivmedel. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel och investeringen uppgår till 635 Mkr. Driftsättning planeras till februari 2019. Den nya vätgasanläggningen möjliggörs genom en anslutning till stamnätet för gas.

Läs hela artikeln
maj 2017
24 05 2017

Swedegas på Gasdagarna 2017

Hållbara affärsmodeller, gasdistribution i dag och i framtiden samt gas för renare sjöfart är inslag under Gasdagarna där Swedegas medverkar.

Läs hela artikeln
03 05 2017

Gotland först ut med drivmedelsproduktion och energilagring genom Power to gas?

Ny rapport visar att Gotland har rätt förutsättningar för att producera förnybar gas av överskott från vindkraftsel. Runtom i Europa byggs Power to gas-anläggningar för att ta tillvara energi från förnybara energikällor, och Gotland kan bli först ut i Sverige. Power to gas möjliggör både drivmedelsproduktion och energilagring.

Läs hela artikeln
mars 2017
02 03 2017

Gasbranschen förbereder för mer förnybart

Allt mer biogas kommer att matas in på det svenska gasnätet, helt i linje med utvecklingen mot mer förnybar energi. Därför investerar branschen för att hantera en varierande gaskvalitet.

Läs hela artikeln
februari 2017
10 02 2017

Nytt liv i bortglömda gasledningar

Krögarna, räddningstjänsten, grannarna – alla är vinnare när det gamla stadsgasnätet får nytt liv i Helsingborg. Nu kan både spisar och värmare på stadens krogar drivas med biogas.

Läs hela artikeln