december 2011
20 12 2011

Debattartikel i Dagens Industri: Förhastat nej till Skanled

Sverige behöver ersätta de stora volymer olja och kol som används inom industrin. Det enda realistiska är att göra det med naturgas. Regeringens nej till gasledningen Skanled är därför ett förhastat beslut, skriver företrädare för gas- och industribolag i västsverige.

Läs hela artikeln
08 12 2011

Ny industrianslutning i Göteborg

Raffinaderiet St1 är nu anslutet till Swedegas gasnät i Göteborg, vilket är den största nyanslutningen av en industri till gasnätet sedan 2006.

Läs hela artikeln
november 2011
23 11 2011

Naturgasens roll för näringslivets utveckling

Naturgasens roll i den nationella energimixen och spännande gasprojekt i industrin presenteras den 6 december på ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv och Energigas Sverige.

Läs hela artikeln
oktober 2011
11 10 2011

Energigasernas framtid

I klimat-, miljö- och energifrågor har energigaserna viktiga roller att spela på vägen mot det hållbara samhället. Under Gasdagarna i Ystad 26-27 oktober samlas gasbranschens aktörer, industrins företrädare och tunga politiker för att diskutera och debattera energigasernas framtid och utveckling.

Läs hela artikeln
03 10 2011

Swedegas övertar nu hela transmissionssystemet

Swedegas äger från den 1 oktober hela transmissionssystemet för naturgas i Sverige.

Läs hela artikeln
juli 2011
15 07 2011

Intervju med Swedegas VD Lars Gustafsson om förvärvet av E.ONs högtryckssystem för naturgas

Swedegas köper E.ONs svenska högtryckssystem för naturgas. Se intervju med Swedegas VD Lars Gustafsson och E.ON Gas VD Hans Kreisel om förvärvet.

Läs hela artikeln
15 07 2011

Swedegas köper E.ONs svenska högtryckssystem för naturgas

Swedegas har idag ingått ett avtal med E.ON om att köpa deras svenska högtryckssystem för naturgas. Den svenska gasmarknaden får därmed en systemoperatör, vilket underlättar utvecklingen av gasbranschen till gagn för E.ON och andra aktörer.

Läs hela artikeln
11 07 2011

Naturgasens betydelse för industrin på västkusten

Rapport från Pöyry Management Consulting AB om naturgasens betydelse för industrin på västkusten.

Läs hela artikeln
juni 2011
01 06 2011

Swedegas föreslås ta över systemansvar för gas från Svenska Kraftnät

Systemansvaret för gas flyttas från Svenska Kraftnät till Swedegas AB. Detta föreslås av den så kallade FRANS-utredningen (framtida hantering av systemansvaret för gas) som idag lagt fram sitt betänkande till näringsdepartementet.

Läs hela artikeln
april 2011
15 04 2011

Ny broschyr om naturgas

Fakta och inspiration för dig som är engagerad i energidebatten finner du här

Läs hela artikeln
mars 2011
13 03 2011

Naturgasanvändandet ökar med mer än 30%

2010 blev ett rekordår för naturgasanvändandet i Sverige. Aldrig någonsin sedan den första naturgasleveransen i Sverige 1985 har det använts så mycket naturgas i Sverige.

Läs hela artikeln
04 03 2011

SEMAB ersätter gasol med naturgas

Det kommunala fjärrvärmebolaget SEMAB i Stenungsund ersätter all gasol och viss mängd olja med naturgas.

Läs hela artikeln
februari 2011
24 02 2011

Debattartikel om naturgas

Läs hela artikeln