23 augusti, 2017

Swedegas på Donsö Shipping Meet 5-6 september

Möt Swedegas på Donsö i Göteborgs södra skärgård under ett av den maritima branschens största event – Donsö Shipping Meet 5-6 september

Möt Swedegas på Donsö i Göteborgs södra skärgård under ett av den maritima branschens största event – Donsö Shipping Meet 5-6 september. Vi är en av cirka 180 utställare och finns i monter C28, där vi bland annat presenterar den nya möjligheten att bunkra LNG i Göteborgs Hamn.

 

I första hand vänder sig Donsö Shipping Meet till rederier och leverantörer av olika slag i shippingbranschen. Årets tema är Entreprenörskap och sjöfartens framtid. Utöver seminarier och utställningar blir det speed meetings – ett effektivt sätt att nätverka. Sammantaget räknar arrangörerna med 1 200 besökare, både svenska och internationella, under de två dagarna.

 

För mer information om Swedegas medverkan, kontakta Tomas Lundkvist, chef marknad och affärsutveckling, tel 031–43 93 81.

Tillbaka till nyheter 2017