03 oktober, 2011

Swedegas övertar nu hela transmissionssystemet

Swedegas äger från den 1 oktober hela transmissionssystemet för naturgas i Sverige.

Förvärvet av E.ON:s transmissionsledningar är ytterligare ett steg i företagets ambition att bli en stark systemoperatör med helhetsansvar för utvecklingen av naturgasmarknaden.

 - Naturgasen är på frammarsch i Sverige, främst som ersättare för olja och kol inom svensk basindustri. I vår nya roll vill vi även verka för inmatning av biogas i vårt system, samt främja utvecklingen av ökad användning av naturgas inom såväl sjöfart som tunga fordonstransporter, säger Lars Gustafsson, VD för Swedegas.

I och med affären med E.ON - avseende 230 kilometer gasledning och 32 mät- och reglerstationer i södra Sverige  - omfattar Swedegas verksamhet idag drygt 600 kilometer ledning och över 40 stationer. Transmissionssystemet sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund i Bohuslän. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 17 TWh till marknaden.

Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och stora industrier med naturgas. Även 37 000 hushåll använder naturgas.

Ytterligare information lämnas av Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070-622 76 06.

Tillbaka till nyheter 2011