15 juli, 2011

Swedegas köper E.ONs svenska högtryckssystem för naturgas

Swedegas har idag ingått ett avtal med E.ON om att köpa deras svenska högtryckssystem för naturgas. Den svenska gasmarknaden får därmed en systemoperatör, vilket underlättar utvecklingen av gasbranschen till gagn för E.ON och andra aktörer.

Swedegas som ägs av EQT Infrastructure sedan januari 2010, äger redan det svenska högtrycksnätet för naturgas som går från Dragör i Danmark till Stenungsund. Avtalet mellan E.ON och Swedegas innebär ytterligare ett steg mot en konsolidering av den svenska gasmarknaden. Den fortsatta utvecklingen underlättas med en ensam stark systemoperatör.

- Med den här affären skapas en stark systemoperatör för gasmarknaden i Sverige, vilket gynnar våra kunder och marknaden som helhet. E.ON är fortsatt en av landets ledande aktörer i marknaden med vårt distributionsnät för gas och drar därmed också nytta av de fördelar som en enda stark systemoperatör medför, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Nordic.

Även Swedegas ser ljust på utvecklingen av gasmarknaden i Sverige:

- Vårt mål är att ta ett helhetsansvar för utvecklingen av den svenska naturgasmarknaden och att skapa förutsättningar för ökad inblandning av biogas. Den här affären är ett led i detta och ger oss större möjlighet att uppfylla vår målsättning, säger Swedegas VD Lars Gustafsson.

- Användandet av naturgas har ökat stadigt de senaste åren och vi ser ingen orsak till att den utvecklingen ska avta. Tvärtom ökar industrins behov av att ersätta olja och kol med den miljövänligare och mer lätthanterade naturgasen. Vi ser också nya användningsområden för naturgas som bränsle för både sjöfart och tunga fordon, säger Gustafsson.

I detalj innebär affären att E.ON säljer 230 kilometer gasledning och 32 stycken mät- och reglerstationer till Swedegas som formellt tar över transmissionsnätet senare i år.

Ytterligare information lämnas av Mattias Hennius, informationschef E.ON Gas, telefon 0705-19 18 92 eller Robbin F Grönstedt, presschef Swedegas, telefon 070-252 80 34.

Se pressmeddelandet som PDF här.

 

Tillbaka till nyheter 2011