01 juni, 2011

Swedegas föreslås ta över systemansvar för gas från Svenska Kraftnät

Systemansvaret för gas flyttas från Svenska Kraftnät till Swedegas AB. Detta föreslås av den så kallade FRANS-utredningen (framtida hantering av systemansvaret för gas) som idag lagt fram sitt betänkande till näringsdepartementet.

Utredningen bedömer att Swedegas är den enda aktören på den svenska gasmarknaden som väntas uppfylla EU:s direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas.

- Förslaget från utredningen innebär att den svenska gasmarknaden kan integreras fullt ut med den europeiska. Med Swedegas som ensam systemansvarig blir gasmarknaden dessutom effektivare för alla inblandade parter säger Lars Gustafsson, vd för Swedegas AB.

Den effektivisering som uppnås genom att systemansvaret samordnas till en ensam aktör förbättrar även möjligheten att integrera biogas i det befintliga gasröret som idag används för naturgas.

- Kortsiktigt märks ingen skillnad, men på lång sikt ser jag flera positiva effekter för biogasmarknaden avslutar Lars Gustafsson.

Regeringen väntas inom kort sända förslaget på remiss till berörda instanser.

Hela utredningen kan hämtas här.

För mer information: Swedegas presschef Robbin F Grönstedt, 070-252 80 34 eller robbin.gronstedt@swedegas.se

Tillbaka till nyheter 2011