04 mars, 2011

SEMAB ersätter gasol med naturgas

Det kommunala fjärrvärmebolaget SEMAB i Stenungsund ersätter all gasol och viss mängd olja med naturgas.

Det kommunala fjärrvärmebolaget SEMAB i Stenungsund ersätter all gasol och vissa mängder olja med naturgas. Bolaget använder sedan tidigare spillvärme från närliggande industrier för att producera fjärrvärme. Vid produktionsstopp inom industrin eller under kalla perioder på vintern har SEMAB dock producerat fjärrvärme med gasol och olja, något man nu upphör med.

- Genom att övergå till naturgas eliminerar vi bland annat en säkerhetsrisk. Vi har fått kritik från Räddningstjänsten att gasoltankarna är placerade för nära bebyggelse och därmed kan utgöra en säkerhetsrisk för de boende. I och med införseln av naturgas som transporteras i pipelines kan vi i framtiden avyttra gasoltankarna helt säger SEMABs vd Lennart Gevreus.

Naturgasen ska i ett första läge användas för produktion av fjärrvärme. Med det finns också intresse för att bygga ett tankställe för fordonsgas i Stenungsund.

- Vi beräknar att de första naturgasleveranserna till SEMAB sker under senhösten 2011. På årsbasis handlar det om en volym motsvarande 10 GWh säger Swedegas vd Lars Gustafsson.

 

För mer information: Swedegas presschef Robbin F Grönstedt, 070-252 80 34 eller robbin.gronstedt@swedegas.se.

Tillbaka till nyheter 2011