16 december, 2022

Nytt samarbetsprojekt för att utveckla havsbaserad vätgasinfrastruktur i Östersjöregionen

Nordion Energi ingår i nytt samarbetsprojekt Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) tillsammans med Gasgrid Finland, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

Projektet syftar till att undersöka möjligheten att utveckla en ny storskalig havsbaserad infrastruktur för uppsamling och distribution av grön vätgas kring Östersjöregionen, mellan Finland, Sverige, Åland, Danmark och Centraleuropa. Detta för att stärka självförsörjningen av energi och säkerställa tillgången till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad.

Målet med projektet är att skapa en marknad för vätgas och koppla ihop tillgång och efterfrågan i Bottenviken och Östersjön med Centraleuropa. Den nya ledningen kommer även att koppla ihop andra öar i regionen, som Gotland i Sverige och Bornholm i Danmark.

Vätgasen spelar en stor roll för att klara industrins och transportsektorns omställning. Det finns en stor potential för vätgasproduktion kring Östersjöregion, och mycket goda förutsättningar för både land- och havsbaserad vindkraft. Med investeringar i infrastrukturen, förnybar energi och vätgasproduktion, kan upp till 55% av målet för rent väte, som definieras i REPowerEU-planen, produceras i regionen.

För mer information om projektet, läs den gemensamma pressreleasen här (EN).

För ytterligare information kontakta:
Saila Horttanainen, Kommunikationschef Nordion Energi, tel. +46 70 622 76 06, saila.horttanainen@nordionenergi.se

Tillbaka till nyheter 2022