08 december, 2011

Ny industrianslutning i Göteborg

Raffinaderiet St1 är nu anslutet till Swedegas gasnät i Göteborg, vilket är den största nyanslutningen av en industri till gasnätet sedan 2006.

Naturgasen kommer att användas i raffinaderiets processer och förbrukningen beräknas uppgå till 200 GWh naturgas. Detta kan översättas till uppvärmningsbehovet i 10 000 villor.

Efterfrågan på naturgas inom svensk industri har ökat de senaste åren:

- Det är en tydlig trend att användingen av naturgas ökar i den svenska industrin, inte minst tack vare de miljövinster som uppstår i form av radikalt minskade koldioxidutsläpp, säger Lars Gustafsson, VD, Swedegas. Där fyller den dessutom en viktig roll som råvara i processer för att ta fram olika typer av produkter såsom vattenburen färg och miljömärkta tvättmedel.

Swedegas transporterar årligen energi motsvarande 15-17 TWh till marknaden. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och stora industrier med naturgas. Även 37 000 hushåll använder naturgas

 För mer information kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070-622 76 06

Tillbaka till nyheter 2011