13 mars, 2011

Naturgasanvändandet ökar med mer än 30%

2010 blev ett rekordår för naturgasanvändandet i Sverige. Aldrig någonsin sedan den första naturgasleveransen i Sverige 1985 har det använts så mycket naturgas i Sverige.

2010 blev ett rekordår för naturgasanvändandet i Sverige. Aldrig någonsin sedan den första naturgasleveransen i Sverige 1985 har det använts så mycket naturgas i Sverige. Totalt konsumerades en volym motsvarande 17 Twh, en ökning med mer än 30 procent sedan 2009.

Swedegas äger huvuddelen av högtrycksnätet för gas i Sverige. Där ser man flera orsaker till ökningen:

- Vi ser en stadig ökning av industrins intresse för naturgasen som råvara och processbränsle. Naturgasen är en miljö- och konkurrensmässigt bättre produkt än alternativen olja och kol. Förra årets kalla vinter fick också till följd att mer gas användes till kraftvärmeproduktion säger Lars Gustafsson, vd för Swedegas.

Enligt Swedegas spås naturgasanvändandet fortsätta öka även under 2011:

- Marknaden för flytande naturgas, så kallad LNG, beräknas ta fart under året. Både industri och sjöfart har långt gångna planer på en omfattande LNG-användning. LNG har samma miljömässiga fördelar som naturgas och  kan distribueras utan rörinfrastruktur avslutar Swedegas vd Lars Gustafsson.

 

För mer information: Swedegas presschef Robbin F Grönstedt, 070-252 80 34 eller robbin.gronstedt@swedegas.se

Tillbaka till nyheter 2011