19 december, 2018

Anders Sundström och Hans Kreisel till nybildad koncern för gasinfrastruktur – Swedegas och Weum vill stärka infrastrukturens roll i energiomställningen

Anders Sundström blir ordförande och Hans Kreisel koncernchef i den nybildade koncernen där gasnätsbolagen Swedegas och Weum (fd E.ON Gas) ingår. First State Investments, som via sin infrastrukturfond European Diversified Fund II, förvärvat både Swedegas och Weum under 2018, lägger nu en viktig grund för att lyfta gasinfrastrukturens roll i energiomställningen.

Anders Sundström har en lång och gedigen bakgrund inom både näringsliv och politik och tillträder som ordförande i januari 2019. Han är verksam i skogsbolaget SCA:s styrelse, och har tidigare bl a varit VD och koncernchef för Folksam, styrelseordförande i Swedbank och Kooperativa Förbundet, liksom arbetsmarknads-, närings- respektive socialminister.

– Främsta skälet till att jag har tackat ja till erbjudandet är att ägarna dels har bekräftat bolagens ambitiösa hållbarhetsmål, dels att man går in som långsiktig ägare med fokus på utveckling och expansion, säger Anders Sundström.

Hans Kreisel är idag koncernchef i Skellefteå Kraft och tilltrӓder under andra kvartalet 2019. Han har sin bakgrund i ledande befattningar inom energibranschen i Sverige, Baltikum och Tyskland, och har tidigare arbetat inom bl a E.ON-koncernen, senast som VD för E.ON Gas. Hans Kreisel har också haft uppdraget som ordförande för branschföreningen Energigas Sverige och är för närvarande ordförande i det europeiska branschförbundet GEODE.

– Framtidens energisystem har allt att vinna på att gasens och gasinfrastrukturens möjligheter tillvaratas. Personligen känner jag ett stort engagemang i att få driva dessa frågor med kraft och vara en part i dialogen om hur vi bäst löser omställningen av våra energisystem, säger Hans Kreisel. - Vi kan konkret stötta de klimatpolitiska målen i Sverige genom att bidra till att viktiga samhällssektorer, som industrier och transporter, kan ställa om till allt klimatsmartare energilösningar.

Swedegas och Weum äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Företagen är specialiserade på distribution av gas. Bland kunderna finns industrier, transportsektorn, hushåll och restauranger. Företagen verkar aktivt för att öka andelen förnybar gas i Sverige och har som mål att senast 2030 ha 30 procent förnybar gas i systemet och till 2050 vara helt fossilfria. Andelen biogas är idag över 20 procent och ökar stadigt.

Swedegas och Weum kommer att fortsätta att drivas under nuvarande ledarskap med Johan Zettergren som VD för Swedegas och Kenneth Andersson som VD för Weum.

För mer information, vänligen kontakta Saila Horttanainen, chef Kommunikation och Hållbarhet, Swedegas, +46 70 622 76 06, saila.horttanainen@swedegas.se

Fact file

First State Investment (FSI) är en global fondförvaltare med mer än 20 års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar. European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II), som förvaltas av FSI och där investerarna främst är europeiska pensionsfonder, fokuserar på långsiktiga investeringar i europeiska infrastrukturföretag. I Sverige äger EDIF II och företrädaren EDIF I Swedegas, Weum och ForSea Ferries.

Swedegas äger och driver stamnätet för gas i sydvästra Sverige samt infrastruktur för LNG/LBG i Göteborgs Hamn. Weum äger och driver distributionsnät i södra Sverige. Vi utvecklar, underhåller och investerar i infrastruktur för gas till industri, transporter, hushåll och restauranger. På så sätt ökar vi konkurrenskraften för våra kunder och skapar långsiktig samhällsnytta. Vi främjar också gasens roll i Sveriges framtida energiomställning mot mer förnybart, genom aktiva investeringar och samarbeten. Vi bedriver ingen produktion eller försäljning av gas.

 

Anders Sundström

Hans Kreisel

Tillbaka till nyheter 2018