11 oktober, 2011

Energigasernas framtid

I klimat-, miljö- och energifrågor har energigaserna viktiga roller att spela på vägen mot det hållbara samhället. Under Gasdagarna i Ystad 26-27 oktober samlas gasbranschens aktörer, industrins företrädare och tunga politiker för att diskutera och debattera energigasernas framtid och utveckling.

Pär Nuder, ledamot i Swedegas styrelse, inledningstalar under rubriken ”De globala kriserna avlöser varandra – några lärdomar för Sverige”

Lars Frisk, marknadschef i Swedegas, föreläser om den svenska naturgasmarknadens utveckling och Geir Sjöholm, driftansvarig Swedegas, medverkar i ett seminarium om gaskvalitet.

Bland övriga ämnen kan nämnas:
- Nya europeiska spelregler för naturgasmarknaden
- Nya råvaror för biogasen
- Följderna av en ändrad sammansättning av naturgasen
- Nytt om tunga gasfordon från Volvo och Scania
- LNG, flytande naturgas, i Norden

Tillbaka till nyheter 2011