19 mars, 2018

Information om försörjningsläget

Det svenska systemet för gas är i balans. Inga leveranser till kunder är påverkade.

Den 1 mars utlyste Energimyndigheten i samråd med Swedegas, tidig varning för det svenska stamnätet för gas. Förbrukningen av gas var då större än inmatningen i systemet. Systemet kunde dock stabiliseras och var i balans redan den 2 mars. Även då systemet hade stabiliserats valde Energimyndigheten att stanna kvar i tidig varning eftersom att gassystemet är känsligt för störningar i det danska systemet, som vid tidpunkten såg snabbt sjunkande lagernivåer. Den 19 mars meddelade Energinet att uttagen från lagren hade minskat och i samband med detta valde både Energinet och Energimyndigheten att gå ur tidig varning.

Tidig varning betyder att det uppstår en hög efterfrågan på gas, men att marknaden fortfarande klarar av att hantera situationen utan att leveranssäkerheten till kunder påverkas.

Tillbaka till nyheter 2018