01 juli, 2016

Tomas Lundkvist ny chef för Marknad och Affärsutveckling på Swedegas

Tomas Lundkvist har utsetts till ny chef för Marknad och Affärsutveckling på gasinfrastrukturbolaget Swedegas. Han är civilingenjör inom teknisk fysik och har lång erfarenhet av ledande befattningar inom bland annat energibranschen. Närmast kommer han från ÅF och PRC Engineering.

Swedegas äger och driver det svenska gasnätet, som går från Dragör i Danmark till Stenungsund i Bohuslän. Företaget transporterar gas till distributörer och direktanslutna kunder, främst industrier, kraftvärmeverk och tankställen.

- Företagets strategi framåt är att investera i ny infrastruktur för LNG (flytande naturgas) och biogas, och här kommer Tomas erfarenhet av att driva och leda komplexa projekt att bli värdefull, säger Johan Zettergren, VD Swedegas.

Intresset för ny, regional gasinfrastruktur finns i flera delar av landet. Ambitionen är att kunna erbjuda en hållbar och konkurrenskraftig transport av gas som en viktig del i omställningen inom industrin, sjöfarten och transportsektorn.

-Det är med stort engagemang jag går in för att genomföra de projekt vi har framför oss. Våra kommande satsningar kommer att bli betydelsefulla i omställningen från olja till gas inom samtliga sektorer, säger Tomas Lundkvist.

Tomas Lundkvist tillträder sin tjänst den 29 augusti 2016.

För mer information, kontakta

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, +46 070 622 76 06.

Tillbaka till nyheter 2016