18 november, 2013

Swedegas startar studie om gasinfrastruktur i Bergslagen

Swedegas ska i samarbete med ett antal större industriföretag i Bergslagen klarlägga potentialen i ett gasnät för delar av Bergslagen. Studien ska utgöra ett beslutsunderlag för en möjlig investering i ett gasnät för regionen.

”Gävleområdet med omnejd är intressant av flera skäl. I regionen finns energiintensiv och sysselsättningstung industri som verkar på globala marknader och som behöver konkurrenskraftiga och hållbara energilösningar. Det finns också intressenter som vill investera i lokal biogasproduktion och som i det sammanhanget behöver ett distributionsnät. Ett gasnät medger också en utveckling av en regional infrastruktur för tankställen av fordonsgas. Det finns även synergier mellan ett gasnät och den terminal med LNG, flytande naturgas, som planeras i Gävle”, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Ledningssträckning, kostnads- och investeringsbild, marknadspotential, miljönyttor, tillståndsprocess, försörjningsfrågor samt regionala synergier ska av Swedegas klarläggas i projektet.

För mer information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas,
070-622 76 06.

Fakta
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG). 


Tillbaka till nyheter 2013