30 augusti, 2012

Swedegas certifierat av Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet för energimarknaden, har certifierat Swedegas som transmissionsnätsoperatör för naturgas i Sverige. Detta innebär att Swedegas nu är TSO (Transmission System Operator) för den svenska gasmarknaden.

Certifieringen är en viktig förutsättning för att Swedegas i nästa steg ska kunna ta över balansansvaret för naturgas från Svenska Kraftnät, vilket är planerat till 2013. Balansansvar innebär ansvar för att balansen mellan inmatning och uttag av naturgas i stamnätet upprättshålls.

Mer information om certifieringen finns på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Tillbaka till nyheter 2012