12 november, 2012

Swedegas blir ny ägare i SGC

Infrastrukturbolaget Swedegas, som äger stamnätet för gas i Sverige, blir ny ägare i cleantechföretaget Svenskt Gastekniskt Center (SGC) efter förvärv av 20 procent av aktierna.

SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara, och ägs gemensamt av företag inom energibranschen.

Förvärvet av aktier i SGC ska ses i ljuset av Swedegas roll som nationell nätägare och investerare i infrastruktur och ny teknik, menar Lars Gustafsson, VD Swedegas:

- Vi vill verka för att forskning och utveckling inom energigas-sektorn bidrar till att visa gasens potential i klimatomställningen. Att utveckla miljöteknik som integrerar gas med andra energislag såsom vindkraft, är exempel på nytänkande som intresserar oss.

Martin Ragnar, VD på SGC, hälsar Swedegas välkommen som nya ägare.
- Det är mycket positivt med ett breddat ägande. Nätägaren har saknats i tidigare ägarkonstellation inom SGC, menar han.

Säljare av aktierna är E.ON Sverige AB. E.ON:s engagemang i SGC är fortsatt starkt genom att företaget alltjämt äger 30 procent av SGC. Övriga ägare är Göteborg Energi, Lunds Energikoncernen, Öresundskraft och Energigas Sverige. 

För mer information:

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas
telefon: 070-622 76 06, e-post: saila.horttanainen@swedegas.se

Martin Ragnar, VD SGC
telefon: 040-680 07 61, e-post: martin.ragnar@sgc.se

Tillbaka till nyheter 2012