20 juni, 2012

Swedegas och Vopak utreder öppen LNG-terminal i Göteborg

En terminal för flytande naturgas, LNG, kan stå klar i Göteborg, Nordens ledande hamn, redan 2015.

Det är avsikten med det avtal som idag har tecknats mellan göteborgsföretaget Swedegas och holländska Vopak LNG, avseende möjligheterna att ingå ett joint venture för att investera i en terminal.

Terminalen ska leverera LNG till både sjöfarten och industrin och kommer att vara öppen för alla aktörer som är intresserade av att leverera gas till den svenska marknaden. Miljövinsterna blir stora när sjöfart och industri växlar över från tjockolja till gas.

Infrastrukturbolaget Swedegas, som äger stamnätet för gas i sydvästverige och holländska Vopak LNG, specialiserade på lagring av LNG och dotterbolag till världsledande lagringsföretaget för energiprodukter Royal Vopak, har idag meddelat sig vara beredda att inleda en förstudie för en LNG-terminal. Göteborgs Hamns stödjer initiativet.

– LNG är högintressant för sjöfarten som ett miljövänligare bränsle. Även inom industrin, där man också av miljöskäl vill byta ut olja och kol, finns en stark efterfrågan på LNG. Genom att ansluta terminalen till vårt gasnät kan LNG för första gången bli en del av en större infrastruktur i Sverige. Samma infrastruktur ska också fungera för transport av biogas, säger Lars Gustafsson, VD, Swedegas AB.

Första öppna terminalen

En öppen LNG-terminal är en framgångsfaktor för en fungerande gasmarknad. Alla parter som är intresserade av att leverera LNG till den svenska marknaden ska kunna köpa kapacitet i terminalen. Ägande och drift av infrastruktur hålls skiljt från produktion av och handel med energi, en princip som följer EU:s regler och direktiv. Detta gör terminalen i Göteborg unik bland befintliga och planerade LNG-terminaler i landet.

- Vårt gemensamma mål är att Sverige ska få en säker och effektiv LNG-terminal som är öppen för alla kunder och som tillgodoser hela marknadens behov, säger Dirk van Slooten, Global Director på Vopak LNG.

Stora miljövinster

LNG är gas som kyls ner till flytande form och minskar därigenom 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan därigenom också nå delar av landet som i dagläget saknar infrastruktur för gas. En LNG-terminal i Göteborg får således stor betydelse inte bara för västkusten utan även för industrier i andra delar av landet, till exempel Bergslagen där svensk basindustri står i begrepp att byta ut olja för att kunna nå sina klimatmål.

År 2015 införs skärpta utsläppsregler för sjöfart i norra Europa. Genom att använda LNG som fartygsbränsle försvinner utsläppen av svavel och partiklar, som anses vara sjöfartens största problem. Även kväveoxid- och koldioxid-utsläppen minskar kraftigt.

– Vi välkomnar detta initiativ. Vopak LNG och Swedegas erbjuder en stark allians av internationell erfarenhet och lokalt kunnande om den svenska marknaden. Vi har verkat länge för att kunna erbjuda LNG i vår hamn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn kommer att vara bland de första stora hamnarna i världen där fartyg som vill tanka, eller bunkra, LNG inte behöver gå in till en särskild terminal. Bunkringen kommer att ske precis som idag, alltså från en bunkerbåt.

Kapaciteten planeras till 20 000 kubikmeter, med möjlighet till utökning i takt med att marknaden utvecklas. Initialt beräknas genomströmningen till omkring 0,5 miljarder kubikmeter per år. Naturgasen kommer att importeras sjövägen till terminalen med särskilda LNG-fartyg. Terminalen ska vara öppen för alla företag, som har intresse av att leverera till den svenska gasmarknaden. Förstudien kommer att vara klar i slutet av året.

Göteborg 2012-06-20

För mer information kontakta

Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas AB, +46 70 622 76 06, saila.horttanainen@swedegas.se

Fakta Swedegas

Swedegas investerar och utvecklar infrastruktur inom energi. Företaget äger och driver gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande omkring 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar också på att inom kort transportera biogas i systemet.

Fakta Vopak

Royal Vopak is the world's largest independent tank storage service provider, specialized in the storage and handling of liquid chemicals, gasses and oil products. The company operates 84 terminals with a combined storage capacity of more than 28 million cubic meters in 31 countries. The terminals are strategically located for users along the major shipping routes. The majority of its customers are companies operating in the chemical and oil industries, for which Vopak stores a large variety of products destined for a wide range of industries.

www.vopak.com

Fakta Göteborgs Hamn

Göteborg hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Tillbaka till nyheter 2012