30 september, 2022

Ökad beredskap för gasnätet i sydvästra Sverige

Med anledning av sabotagen riktade mot Nord Stream 1 och 2 samt det säkerhetspolitiska läget i Sverige, har Nordion Energi - som genom sitt dotterbolag Swedegas äger, driver och är systembalansansvarig för stamnätet för gas i sydvästra Sverige - ökat sin beredskap och vaksamhet.

Företaget har också intensifierat sin dialog med ansvariga myndigheter och övriga berörda instanser. Det gäller även informationsutbytet med TSO:er (operatörer av gasinfrastruktur) och andra parter i närliggande länder och övriga Europa.

Försörjningssituationen av gas till Sverige är opåverkad av de inträffade sabotagen, och är fortsatt robust.

Det svenska gasnätet löper från Dragör i Danmark till Stenungssund i Bohuslän, och försörjer bland annat industrier och hushåll med gas. Närmare 40 procent av gasen i det svenska systemet är biogas producerad i Danmark och Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Saila Horttanainen, Kommunikationschef Nordion Energi, tel. +46 70 622 76 06, saila.horttanainen@nordionenergi.se

Tillbaka till nyheter 2022