22 december, 2014

Premiär för biogas från GoBiGas i stamnätet

Världens första storskaliga anläggning för framställning av biogas av restprodukter från skogen, GoBiGas som ägs av Göteborg Energi, är nu i drift. Biogasen transporteras till marknaden genom det svenska stamnätet för gas.
Swedegas, som driver gasnätet, ser detta som en viktig milstolpe i företagets ambition att öka andelen biogas i stamnätet.

  • Biogasen behöver få tillgång till effektiv infrastruktur för att nå ut till kunderna. Att välja transport i ledningar före t ex transporter på lastbil är miljövänligare, säkrare och effektivare, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Både naturgas och biogas består huvudsakligen av metan och kan transporters i samma system och användas för samma ändamål. I takt med att biogasproduktionen ökar kan motsvarande mängd naturgas enkelt ersättas med biogas.

Anläggningen har testats för drift under 2014 och sedan i måndags är den i gång dygnet runt. För Swedegas del består investeringen i kompressorstationer och anslutningsledning.

Hög kvalitet på biogasen

Kvaliteten på gasen är hög med en metanhalt på över 95 procent.:

  • Biogasen från GoBiGas håller en mycket hög kvalitet och motsvarar t ex de krav som ställs av processindustrier som använder naturgas som råvara, säger Freddy Tengberg, projektchef på GoBiGas.

Nu i första steget går dock gasen främst till kunder inom kollektivtrafik och till aktörer som driver tankställen för fordonsgas. Anläggningen har kapacitet att försörja cirka 15 000 bilar eller 400 bussar om året med biodrivmedel.

Swedegas har tillsammans med andra europeiska gasnätsoperatörer ställt sig bakom Green Gas Commitment, med målet att ställa om till koldioxidneutral gasförsörjning till 2050. I Sverige är målet 20 procent förnybar gas i gasnätet till 2020.

 

Fakta

Swedegas
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis storsatsning på förnybara energikällor genom tillverkning av biogas. Den nya anläggningen ligger i Ryahamnen, där den ansluter till stamnätet för gas. Biogasen utvinns genom förgasning av restprodukter från skogen, såsom flis, grenar och toppar. Biobränslet omvandlas och vidareförädlas till biogas, med en kvalitet jämförbar med naturgas. Målet är att år 2020 leverera biogas motsvarande 1 TWh, vilket motsvarar drivmedel till 100 000 personbilar.

Tillbaka till nyheter 2014