21 december, 2017

Preem ansluter till Swedegas stamnät för gas - ökar produktionen av förnybara drivmedel

Transportsektorn står inför stora utmaningar i sin omställning till mer förnybara bränslen. Nu tas första spadtaget för att ansluta Preems raffinaderi i Göteborg till stamnätet för gas – en anslutning som gör det möjligt att öka produktionen av förnybara drivmedel.

– Genom att investera i och utveckla infrastruktur kan vi bidra till att ställa om energisystemen till förnybara energislag. Gasens betydelse för samhället växer och bidrar till att uppfylla flera av miljö- och klimatmålen i Sverige, säger Johan Zettergren, VD för Swedegas, som äger och driver stamnätet för gas.

Vätgas är en viktig komponent vid Preems tillverkning av Evolution Diesel till fordon. Företaget vill bli självförsörjande på just vätgas och bygger därför en vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg. I anläggningen används gas från stamnätet, både som bränsle till produktionen och i processen där vätet utvinns.

Investering i gasledning

För att förse vätgasanläggningen med nödvändigt bränsle och råvara investerar Swedegas i en 1,2 km lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan Preems raffinaderi och stamnätet för gas. Gasen som transporteras i stamnätet består i huvudsak av naturgas från danska Nordsjöfälten, men andelen förnybar gas ökar successivt och uppgår i dagsläget till ungefär en tiondel.

När anläggningen är på plats kan produktionen av förnybara drivmedel initialt öka till 200 000 m3 årligen. Alla Evolution-drivmedlen kan tankas i alla fordon. Koldioxidutsläppen minskar med cirka 44 procent om man tankar Preem Evolution Diesel Plus jämfört med en standard fossil diesel.

– Att skapa förutsättningar för att öka vår produktion av förnybara drivmedel är i linje med vår vision om att vara med i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att ansluta vätgasanläggningen till stamnätet för gas blir det möjligt för oss att öka produktionen av förnybara drivmedel, säger Peter Abrahamsson, chef för Preems raffinaderier.

Gasledningen med mät- och reglerstation ska vara klar att tas i drift hösten 2018. Den nya vätgasanläggningen beräknas vara i drift i början av 2019.

Tillbaka till nyheter 2017