07 maj, 2019

Swedegas stärker sin organisation – Peter Blomberg tillträder ny tjänst inom LNG/LBG och innovation

Peter Blomberg har tillträtt en ny chefstjänst inom affärsutveckling och innovation på Swedegas, med fokus på flytande natur- och biogas (LNG/LBG).
– Det ska bli spännande att använda mina erfarenheter och kunskaper inom Swedegas och vara med och säkerställa att gasinfrastrukturen blir en del av lösningen i omställningen till mer förnybar energi, säger Peter Blomberg.

De senaste tio åren har Peter Blomberg varit med och byggt upp Skangas till en betydande aktör inom segmentet småskalig LNG i norra Europa.

– Det var allt från att producera egen LNG, bygga infrastruktur, skriva avtal med industrier och rederier, bygga LNG-fartyg för både distribution och bunkring och se till att LNG kunde transporteras med lastbil över hela Norden. Vi var tidigt ute och en av pionjärerna på området, säger Peter Blomberg.

Men han har också erfarenhet av gas som distribueras i ledning. 2003 började Peter på Nova Naturgas, föregångaren till Swedegas, och var bland annat ansvarig för Marknad och Försäljning. 2008 blev han vd för Skangas dotterbolag Nordic LNG.

– Det senaste tiden har jag drivit egen verksamhet och haft konsultuppdrag med fokus på strategiska frågor för företag inom småskalig LNG, säger Peter Blomberg.

Swedegas vd Johan Zettergren är mycket nöjd med rekryteringen:

– Med sin gedigna ledarerfarenhet kommer han att bidra till att utveckla vårt erbjudande och skapa nya möjligheter för Swedegas. Vi ser att rederier och andra kunder börjar efterfråga alltmer LBG/biogas och där behöver vi vara innovativa och ligga i framkant, säger Johan Zettergren.

Peter Blomberg, innovation 

Peter Blomberg, ny chef inom affärsutveckling och innovation på Swedegas.

 

För mer information kontakta Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet, Swedegas, +46 70 622 76 06.

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och flytande gas (LNG/LBG).

Tillbaka till nyheter 2019