14 november, 2012

Nya överföringsvillkor 1 maj 2013

Swedegas publicerar idag nya överföringvillkor gällande från och med 1 maj 2013

De nya överföringsvillkoren innebär en större samstämmighet med krav i relevanta europeiska regelverk för transmissionssystem. Förändringarna är i korthet:

En tydligare mekanism för tillldelning av både fast och frånkopplingsbar kapacitet i vårt ledningsnät
Flera kapacitetsprodukter för bättre behovsprofilering och kostnadsförutsägbarhet
Villkoren medger att en andrahandsmarknad för kapacitet kan skapas
Den nuvarande geografiska avgiftsdifferentieringen elimineras

För mer information se här

Tillbaka till nyheter 2012