23 mars, 2015

Enagás och Fluxys blir nya ägare av Swedegas

Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, får nya ägare. Enagás och Fluxys, de spanska och belgiska gasnätsbolagen, förvärvar gemensamt Swedegas av EQT Infrastructure.

-    Med Enagás och Fluxys får Swedegas nya, strategiska ägare med samma kärnverksamhet. De har stor kunskap om den europeiska gasmarknaden och delar vår ambition att investera i smarta och hållbara energilösningar”, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Förvärvet beskrivs av konsortiet som strategiskt viktigt och innebär möjligheter till synergier. Fluxys äger gasnät i Belgien, Tyskland och Schweiz, och Enagás är verksamt i Spanien och Sydamerika. Båda aktörerna har investerat i LNG-terminaler, bland annat i Zeebrugge, Dunkirk respektive Altamira i Mexiko.

-    Den svenska gasmarknaden har stor utvecklingspotential. Att investera i infrastruktur för LNG och i regionala gasnät för att möjliggöra industrins, sjöfartens och transportsektorns omställning från olja till gas, är områden där vi ser stora utvecklingsmöjligheter”, säger Marcelino Oreja, VD Enagás.

-    Swedegas har visat stor skicklighet i att driva och utveckla verksamheten, och Fluxys ser fram emot att bidra till Swedegas fortsatta utveckling. Både Fluxys och Enágas har lång erfarenhet inom LNG-infrastruktur, och vi är glada att få jobba med Swedegas för att utveckla LNG-marknaden i Sverige”, säger Walter Peeraer, VD Fluxys.

Stark utveckling

Sedan EQT förvärvade Swedegas 2010, har bolaget genomgått en omvandling med stark tillväxt.  Bland milstolparna ingår förvärvet av grenledningarna från E.ON 2011 och att företaget 2012 blev certifierat som TSO (Transmission System Operator) för den svenska gasmarknaden. Året därpå utsåg regeringen företaget till balansansvarig för stamnätet för gas. 2013 skrev Swedegas under avsiktsförklaringen Green Gas Commitment tillsammans med andra europeiska gasnätoperatörer, däribland Fluxys, med målet att ställa om till ett förnybart energisystem. Swedegas är också en av initiativtagarna till arbetet med en nationell biogasstrategi för Sverige.

-    Behovet av investeringar i infrastruktur för energi är stort i hela Europa. De projekt som vi arbetar med i Sverige kommer nu in i en större kontext där vi ser synergier med de verksamheter som Enagás och Fluxys driver i andra europeiska länder”, säger Lars Gustafson, VD Swedegas.

Göteborg 2015-03-23

För mer information kontakta

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, +46 70 622 76 06

Lars Gustafsson, VD Swedegas, + 46 31-43 93 25

Fakta Swedegas

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger stamnätet för gas som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 10-15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).


Fakta Enagás

Enagás is the Technical Manager of the Spanish gas system and the main carrier of natural gas in Spain, where the company owns approximately 11,000 km of pipelines, five regasification plants and three underground storage facilities. Enagás is also present in Mexico, Chile and Peru, and it joined Trans Adriatic and the Pipeline (TAP) project, linking Turkey with Italy via Greece and Albania.


Fakta Fluxys

Fluxys is a Belgium-based, fully independent gas infrastructure group. The company is a major gas transit operator and its offering combines gas transmission, gas storage and terminalling of liquefied natural gas (LNG). Present in 8 countries, the company focuses on safe, efficient and sustainable operations, quality services in line with market expectations and creating long-term value for its shareholders.


Besides its pipeline, storage and LNG terminalling assets in Belgium (owned and operated by NYSE Euronext listed Fluxys Belgium), Fluxys’ partnerships include ownership in the Interconnector and BBL pipelines linking the UK with mainland Europe, the Dunkirk LNG terminal under construction in France, the NEL and TENP pipelines in Germany, the Transitgas pipeline in Switzerland and the TAP pipeline from Turkey to Italy to be constructed so as to bring gas coming from Azerbaijan to Europe.

Tillbaka till nyheter 2015