02 februari, 2012

Ny utgåva av Naturgassystemanvisningar

Swedegas har, i samverkan med gasbranschens aktörer och Swedish Standards Institute (SIS), tagit fram en ny upplaga av Naturgassystemanvisningar (NGSA).

NGSA är en anvisning för hur man får konstruera, bygga, tekniskt driva och underhålla gasledningssystem för naturgas med högre drifttryck än 4 bar.

Anvisningarna bygger på såväl internationell praxis som svenska erfarenheter och tar höjd för både EU-regler och svenska föreskrifter. Anvisningarna skall vara en hjälp för anläggningsägare, projektörer, konstruktörer och entreprenörer i samband med arbeten kopplade till nya och befintliga anläggningar.

Huvudsakliga förändringar, jämfört med tidigare utgåva, är att NGSA uppdaterats med: nya krav i svenska föreskrifter, EU-direktiv och Europastandarder inom området. Vidare har den kompletterats med konstruktionsförutsättningar för plaströr med tryck över 4 bar.

NGSA finns att beställa från SIS förlag:

http://www.sis.se/fluidsystem-och-delar/rörledningskomponenter-och-rörledningar/allmänt/sis-hb-321

Tillbaka till nyheter 2012