06 november, 2013

Ny rapport om gasmarknadens utveckling

Sverige behöver öka sin försörjningstrygghet vad gäller tillgång till gas. Detta kan ske genom att bygga LNG-terminaler i ett strategiskt läge, anslutna till gasnätet. Försörjningstryggheten kan också ökas genom att ansluta storskalig biogasproduktion till ledningsnäten. Detta sammanfattar slutsatserna för Sveriges del i North West European Gas Regional Investment Plan (GRIP) som publicerats idag.

Rapporten ger en överblick över utvecklingen i regionen och fokuserar specifikt på projekt som kommer att ha en direkt påverkan på kapacitet vid gränsområden. I Sverige kommer i stort sett all naturgas via en ledning som går från Dragör i Danmark vidare upp utmed västkusten. Denna känslighet uppmärksammas i North West European Gas Regional Investment Plan (GRIP). 

- Swedegas planer på en LNG-terminal i Göteborg samt att biogas inom kort kommer att börja matas in från de storskaliga anläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne, är initiativ väl i linje med vad rapporten efterfrågar, säger Johan Zettergren, marknadschef i Swedegas.

Nordvästra Europa
Rapporten fokuserar på Europas nordvästra region och har utformats av de systemansvariga för gasnäten i nio europeiska länder, däribland Sverige som i arbetet representerats av Swedegas. De övriga länderna är Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Luxemburg, Holland, Storbritannien och Tyskland. 

Enligt ett EU-direktiv ska s k GRIP-rapporter upprättas vartannat år och dessa ska se på utvecklingen över en tioårsperiod. Områden som omfattas av rapporten är gasinfrastruktur, harmonisering av gasmarknaden, försörjningstrygghet samt analys av resultatet från TYNDP 2013.

GRIP bygger bland annat på TYNDP, Ten Year Development Network Plan, som omfattar hela EU och publicerades tidigare i år.

Här finner ni rapporten NW GRIP.

För ytterligare information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas, +46 70 622 76 06.

Tillbaka till nyheter 2013