03 december, 2013

Ny ledning i Danmark säkrar gas till Sverige

En ny gasledning från Ellund vid tyska gränsen till Egtved på Jylland innebär att kunder även på den svenska sidan kan känna sig lugna för framtida gasleveranser. Idag kommer i stort sett all gas till Danmark och Sverige från Nordsjöfälten, men fyndigheterna där sinar.

Danska Energinet har, med stöd av EU Kommissionen, investerat i ny gasinfrastruktur som ytterligare ett steg mot en integrerad energimarknad.

- Gasleveranserna till den svenska marknaden har nu ytterligare säkrats genom att ledningen från tyska gränsen samt den nya kompressorstationen i Egtved hade byggts, berättar Lars Gustafsson, VD i Swedegas. Naturgas utgör ca 20 procent av energiförsörjningen i sydvästra Sverige. Huvudsakligen är det industrier och kraftvärmeverk som använder gas, men bland kunderna finns även enskilda hushåll samt bilister som tankar med fordonsgas.

Marknadsintegration och miljö
Att öka marknadsintegrationen mellan de två skandinaviska länderna och övriga Europa är ett viktigt syfte för EU som gett projektet 100 miljoner euro i stöd. Men än viktigare är att vi nu bygger en bro till en grönare framtid, menade Martin Lidegaard, klimat- och energiminister i Danmark, när han invigningstalade tidigare i höst.

Kompressorsstationen och den nya rörförbindelsen spelar en avgörande roll för Danmark om landet ska kunna nå sitt mål om förnybar energi 2050. Vindkraft, exempelvis, producerar endast när det blåser, men elen från vindkraft kan omvandlas till gas, lagras i ledningar och brukas när det är vindstilla. 

Utbyggnad också på tyska sidan
Ledningen är 94 km lång och går från Ellund vid tyska gränsen till Egtved på Jylland. Den har kapacitet att transportera 700.000 kubikmeter gas per timma. På den tyska sidan av gränsen sker också en utbyggnad av gasnätet för att exporten av gas från Tyskland och övriga Europa ska klara de danska och svenska behoven. 

Kompressorsstationen i Egtved kan upprätthålla det tryck i systemet som behövs för att tillgodose de svenska och danska behoven efterhand som produktion av gas i den danska delen av Nordsjön minskar och så småningom upphör.

Tillbaka till nyheter 2013