21 mars, 2016

Ny VD för Swedegas

Johan Zettergren har utsetts till ny VD för gasinfrastrukturbolaget Swedegas per den 1 juli 2016, och efterträder då Lars Gustafsson som efter tio år lämnar VD-posten i samband med sin pensionering.

Johan Zettergren, som innehaft en rad ledande befattningar inom energibranschen, har varit företagets marknads- och affärsutvecklingschef de senaste fyra åren.

Swedegas äger och driver det svenska gasnätet, som går från Dragör i Danmark till Stenungsund i Bohuslän. Företaget transporterar idag gas till distributörer och direktanslutna kunder, främst industrier, kraftvärmeverk och tankställen. Företagets strategi framåt är att investera i infrastruktur för biogas och LNG (flytande naturgas), som ett led i arbetet med att tillgodose marknadens behov av att växla över från oljebaserade produkter till gas.  Sedan 2015 ägs Swedegas av de spanska och belgiska infrastrukturbolagen Enagás och Fluxys.

- Lars Gustafsson har lett Swedegas genom stora förändringar. Företaget har konsoliderat det svenska gasnätet samt fått regeringens förtroende att ha balansansvaret. Gasen har en viktig roll att spela i den pågående omställningen av svensk energisektor, och våra framtida investeringar ska stödja denna resa, säger Jesús Saldaña, styrelseordförande i Swedegas.

Ökad försörjningstrygghet, ökad andel förnybart i systemet samt principen om öppen infrastruktur är andra frågor där Swedegas engagerat sig i samarbete med både privata och offentliga aktörer.

- Strategin för att utveckla och expandera gasmarknaden i Sverige är lagd, och jag är mycket glad för förtroendet att få vara med och leda detta arbete, säger Johan Zettergren. – Att kunna erbjuda en hållbar och konkurrenskraftig transport av gas är en viktig del i omställningen för flera sektorer i samhället; industrin, sjöfarten och inte minst transportsektorn.

För mer information, kontakta

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, +46 070 622 76 06.

Tillbaka till nyheter 2016