26 januari, 2020

Säg hej till Nordion Energi!

Att ta sig an energi- och klimatutmaningarna kräver gemensamma krafter och smarta vägval. Därför bildar vi nu Nordion Energi; ett nytt energi- och infrastrukturbolag med höga ambitioner – att ge kraft åt samhällets energiomställning.

För att klara av klimatutmaningarna behöver energisystemen för el, gas och värme knytas ihop. Och samarbetet med andra aktörer behöver fördjupas. På så sätt vill Nordion Energi arbeta för mer förnybar energi och en tryggad energiförsörjning.

Nordion Energi består idag av Swedegas och Weum. Men vi vill mer. Ambitionen är att bygga en energikoncern med ett brett utbud av hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning.

— En hållbar omställning är en av vår tids största utmaningar. Sverige har kommit långt, men mycket arbete återstår. Omställningen förutsätter samverkan mellan olika produktionsslag och energisystem. Inte minst kommer förmågan att flexibelt kunna överföra och lagra energi vara avgörande. Här har gasen en viktig roll att fylla, säger Hans Kreisel, vd Nordion Energi.

Nordion Energi är moderbolag till gasnätsföretagen Swedegas och Weum. Swedegas är ett infrastrukturföretag som äger det svenska stamnätet för gas i sydvästra Sverige, och Weum är landets största gasdistributör. Tillsammans har vi över 20 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll. Gasen används främst till industriella processer, uppvärmning, kraftvärmeproduktion och transporter.

Nordion Energi har ett 100-tal medarbetare, omsätter 688 MSEK, och har kontor i Malmö och Göteborg.

Varumärket Nordion Energi lanseras idag, 27 januari 2020. Verksamheterna kommer att drivas vidare under varumärkena Swedegas och Weum.

 

Ägare

Koncernen ägs av European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II), förvaltad av First State Investment (FSI). FSI är en global fondförvaltare med mer än 20 års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar. EDIF II, där investerarna främst är europeiska pensionsfonder, fokuserar på långsiktiga investeringar i europeiska infrastrukturföretag. 

 

Mer on Nordion Energi

Vill du läsa mer om Nordion Energi, besök www.nordionenergi.se.

För mer information vänligen kontakta Saila Horttanainen, saila.horttanainen@nordionenergi.se, 070-622 76 06

Tillbaka till nyheter 2020