30 maj, 2018

Swedegas och Barents NaturGass har skrivit avtal om leverans av LNG till ny bunkringsanläggning i Göteborgs Hamn

Inom några månader kommer fartyg för första gången att kunna bunkra flytande naturgas (LNG) från en fast anläggning i Göteborgs Hamn. Infrastrukturbolaget Swedegas, som äger och driver anläggningen, och det norska företaget Barents NaturGass, som ska leverera LNG med ISO-containrar från terminaler i Europa, har ingått ett avtal som nu gör det möjligt för sjöfarten att köpa marint bränsle som uppfyller de allt striktare utsläppskraven.

LNG är det renaste marina bränslet för storskalig sjöfart och ersätter gradvis oljebaserade produkter. LNG som drivmedel minskar utsläppen av svavel och partiklar till nästan noll. Dessutom minskar utsläppen av kväveoxid med upp till 90 procent och koldioxidutsläppen sänks med cirka 25 procent. Användningen av LNG ökar i takt med att de globala utsläppsreglerna blir allt striktare.

– Vi är mycket glada för att få möjlighet att arbeta i Nordens största hamn och med de rederier som använder hamnen. Göteborgsrederier har varit bland de första att efterfråga LNG i Sverige. Flera fartyg har redan byggts och sjösatts, redo att köras på LNG. Vi är angelägna att starta vår verksamhet och tillgodose kundernas behov, säger Gudrun Rollefsen, vd för Barents NaturGass.

 

Tidseffektiv bunkring

Göteborgs första LNG-anläggning i Energihamnen är snart färdigbyggd. Anläggningen började byggas i vintras och beräknas vara i drift i augusti. Där kan fartyg bunkra varje dag, dag som natt, samtidigt som de lastar och lossar sina produkter. Dessutom kan anläggningen över tid byggas ut i takt med marknadens behov. Den är också klar för att ta emot flytande biogas (LBG).

– Vi bygger alltid infrastruktur som kan hantera både naturgas och förnybar gas. Det ska vara enkelt för rederier att gradvis öka inblandningen av förnybar gas i takt med att de ställer om, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

 

Tekniska fakta. Anläggningen byggs vid en kaj i Energihamnen i Göteborgs Hamn där fartyg kan bunkra LNG samtidigt som de lastar eller lossar produkter. LNG:n kommer till anläggningen via trailers eller containers som lossas vid en lossningsstation och distribueras via en 450 meter lång vacuumisolerad kryogen rörledning ut till kajerna i Skarvikområdet i Energihamnen.

Swedegas. Swedegas är ett infrastrukturföretag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industriföretag, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas, flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG).

Barents NaturGass. Barents NaturGass är ett norskt gasföretag som förser fartyg och industrier med naturgas och LNG. Barents NaturGass har kunder i hela Skandinavien och ingår i gruppen Broadview Energy Solutions, som arbetar med LNG-distribution i hela Europa tillsammans med sin spanska partner, Molgas Energy. Bunkring har varit en viktig del av Barents NaturGass verksamhet i mer än 10 år, och företaget har mycket erfarenhet med nästan 600 bunkringsaktiviteter per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta Saila Horttanainen, Swedegas, på +46 (0) 70 622 76 06 eller Roland Hoyng, Barents Naturgass +31 88 690 70 00

Tillbaka till nyheter 2018