17 maj, 2018

Två marknader blir en – Sverige och Danmark harmoniserar gasmarknaderna

De svenska och danska gasnätsföretagen Swedegas och Energinet har nu beslutat att göra de investeringar som krävs för att integrera marknaderna för gas i Sverige och Danmark. Detta initiativ kommer att stärka leveranssäkerheten och även leda till att vi får fler aktörer på gasmarknaden. Initiativet är också i linje med EU:s strävan efter harmonisering av marknaderna inom unionen.

I nära samverkan med marknadens aktörer - slutkunder, gasleverantörer, nätägare och reglermyndigheterna i både Sverige och Danmark - har förutsättningarna för gemensam balansering och handel analyserats under det gångna året.  

En integration av marknaderna har flera fördelar;

  • ökad leveranssäkerhet genom att transmissionssystemen för gas slås ihop och blir därmed mer robust och mindre känsligt för variationer
  • fler gashandlare på marknaden innebär ökad konkurrens till slutkundernas fördel
  • effektivare administration.

- Detta är en utveckling av den svenska gasmarknaden, med slutkunden i fokus, säger Johan Zettergren, VD Swedegas. – Vi vill att det ska vara enkelt och attraktivt att välja gas, inklusive förnybara alternativ, inom såväl industrin och transportsektorn som för hushåll.

Målet är att den gemensamma balanseringszonen ska vara igång april 2019. Nu pågår en dialog med marknadens aktörer om vilka anpassningar i IT-system och rutiner som behöver genomföras i förberedelserna.

En gemensam balanszon bidrar till att göra den dansk/svenska gasmarknaden mer intressant, och vi börjar nu utveckla lösningen i samarbete med marknadens aktörer för att optimera värdet, säger Jeppe Danø, Director, Gas System Operator, Energinet.

Projektet har en egen hemsida https://en.energinet.dk/Gas/Shippers/Swedegas-Joint-Balancing-Zone

För mer information kontakta Saila Horttanainen, kommunikationschef, Swedegas, +46 70 622 76 06 eller Jeppe Danø, Director, Gas System Operator, Energinet, +45 23 33 88 05.

Fakta Swedegas

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och flytande naturgas (LNG).

Fakta Energinet

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene. Vi udvikler gasnettet, så det er parat til morgendagens energiløsninger. Vi bygger nye rør til udlandet og arbejder på at gøre gassen mere klimavenlig.

Tillbaka till nyheter 2018