14 juni, 2013

Internationellt seminarium om förgasning

Världsledande experter från såväl industri och akademi delar med sig av de senaste framstegen inom förgasning vid ”SGC International Seminar on Gasification”, i Göteborg, 16-18 oktober 2013. Seminariet arrangeras av Svenskt Gastekniskt Center (SGC), som Swedegas är delägare i.

Regeringen har som mål att Sveriges fordonspark ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Ett led i detta är den stora satsningen på förgasning av biomassa (skogsavfall) som nu görs. Tekniken innebär att drivmedel såsom t ex biometan, bio-alkoholer och bio-DME på ett energieffektivt sätt kan produceras vilket drastiskt minskar utsläpp av såväl koldioxid som andra miljöfarliga utsläpp (kväveoxider, svaveloxider, partiklar)i jämförelse med dagens användning av fossila bränslen.

Temat för årets seminarium är ”Gasification for Bio-SNG and Bio-fuels” och inkluderar förutom ett tjugotal intressanta föredrag inom området ett studiebesök vid Göteborg Energis flaggskepp GoBiGas – världens största demonstrationsanläggning för biometanproduktion.

För ytterligare information, kontakta

Anna-Karin Jannasch, Svenskt Gastekniskt Center AB
e-post: anna-karin.jannasch@sgc.se  
alternativt info@sgc.se
telefon: 040-680 07 63

Läs mer på www.gasification.se

Tillbaka till nyheter 2013