29 september, 2014

Historisk premiär för biogas i stamnätet - Gasledning förbinder biogasanläggning med stamnätet för gas

Biogas har nu för första gången matats in i det svenska stamnätet för gas. Biogasanläggningen Jordberga utanför Trelleborg är först i Sverige med att använda stamnätet för distribution av gas. Skånetrafiken är en av kunderna och biogasen ska användas som drivmedel för kollektivtrafiken.

För Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, är detta en milstolpe i utvecklingen mot att öka andelen biogas i stamnätet. Bakom själva biogasanläggningen står Swedish Biogas International, E.ON Gas, Skånska Biobränslebolaget och Nordic Sugar.

Tillsammans med partners i fem länder i Europa har Swedegas undertecknat Green Gas Commitment med målet att ha en 100 % koldioxidneutral gasförsörjning år 2050. För Swedegas innebär åtagandet att gasen i det svenska stamnätet ska vara 100 % förnyelsebar.

-    Det här är ett historiskt kliv mot en hållbar omställning. Anslutningen av Jordberga är gröna nyheter för Sverige och med den blir biogasen ännu mer drivande i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle, säger Lars Gustafsson, VD på Swedegas.

Att biogas nu distribueras via stamnätet är ett resultat av gott samarbete i Skåneregionen. Det ökar möjligheterna att nå regionala mål för klimatsmart energi och ger fordonsflottan och industrin bättre förutsättningar att ställa om till mer förnybart.

På Jordberga rötas råvaror från jordbruk i närområdet, och rötresten som bildas i samband med biogasproduktionen används som biogödsel på åkrarna. Det krävs storskalig produktion av biogas för att till exempel transportsektorn ska kunna få tillräckliga volymer av biogas och därigenom sänka sin påverkan på klimatet. Att gasen kan transporteras miljövänligt och effektivt i ledningar är en förutsättning för att själva produktionen ska bli lönsam.   

Swedegas menar att investeringar i storskaliga produktionsanläggningar och infrastruktur är nödvändiga:

-    Med investeringarna i infrastruktur bidrar vi till att Sverige ska kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Att biogasen kan distribueras i stamnätet är en viktig förutsättning för fortsatta satsningar, säger Lars Gustafsson.

Tillbaka till nyheter 2014