29 juni, 2012

GoBiGas och Swedegas sluter avtal

Svårigheterna att transportera biogas långa sträckor ser ut att gå mot en lösning. Tidigare har biogas främst transporterats i gasflaskor på lastbilsflak. Ett både dyrt och tidsödande förfarande som ofta urholkat lönsamhet och miljönytta i biogasproduktionen. Nu satsar GoBiGas i Göteborg på att transportera biogas i stamnätet för att nå en större marknad, däribland industrier.

Enligt branschens beräkningar facklas omkring en tiondel av all biogas bort på grund av att det saknas infrastruktur fram till kund. Med begreppet ”facklas” menas att biogasen eldas upp i en fackla på produktionsplatsen utan att komma till användning.

De båda göteborgsbaserade företagen Swedegas AB och Göteborg Energi har nu slutit ett avtal om att transportera biogas i det sedan tidigare befintliga stamnätet för gas som löper från Dragör till Stenungssund. Stamnätet har fram till nu endast använts för transport av naturgas.

- Genom att transportera biogas i det gasnät som idag används för naturgas når biogasproducenterna ut till en större marknad med högre efterfrågan. Det ger dem möjlighet att sälja all gas de producerar och därigenom höja lönsamheten. säger Swedegas vd Lars Gustafsson.

- GoBiGas-projektet är en viktig och mycket konkret del i omställningen mot ett hållbarare samhälle. Med en så här stor leverans av biogas ut på stamnätet ger vi många fler möjlighet att använda biogas och visar på en väg som fler kan följa, säger Åsa Burman projektchef för GoBiGas.

Biogasen i GoBiGas-projektet (Gothenburg Biomass Gasification Project) ska utvinnas genom termisk förgasning av skogsavfall. GoBiGas kommer att bli en av världens största och modernaste biogasanläggningar och beräknas vara igång med sina leveranser med start hösten 2013.

- Det här är början till ett systemskifte när det gäller synen på vilken infrastruktur som behövs för att biogasen ska få ett efterlängtat genombrott. Stamnätet är en enorm möjlighet för biogasbranschen och vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda både små- och storskaliga biogasproducenter en möjlighet att även de ska kunna ansluta sig till det befintliga gasnätet och därigenom få avsättning för sin biogas på en större marknad.

- Industrin har visat stort intresse för att använda biogas i sin verksamhet, men hittills inte kunnat få tillgång i tillräcklig omfattning, avslutar Lars Gustafsson.Swedegas äger och driver det svenska gasnätet - som går från Dragör till Stenungssund - och transporterar årligen energi motsvarande 15-17 TWh till marknaden. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och stora industrier med naturgas. Inom industrin används naturgasen både som råvara och som bränsle. Även fordonsägare och 37 000 hushåll använder naturgas. Swedegas satsar också på att inom kort transportera biogas i systemet.


För mer information: Swedegas Informationschef Saila Horttanainen, 070-622 76 06 eller saila.horttanainen@swedegas.se

Tillbaka till nyheter 2012